Introduktion till interaktiva böcker design

Introduktion till interaktiva böcker design

Interaktiv bokdesign är ett format där du kan mixa krafter från webben med krafter från bokens format. Där funktionalitet som du bör använda beror på syftet med den interaktiva boken. Möjligheterna att mixa olika medieformer och interaktiva funktioner är närmst oändliga. Nedan följer en introduktion till interaktiva böcker design.

Läsare och Lyssnare

Introduktion till interaktiva böcker
Köp direkt från BiQStore, få hem först, betala sen via Klarna, eller betala via PayPal.

Världen, enligt managementguru Peter Drucker, består av två typer av människor: Läsare och lyssnare. Med dessa ord hänvisar han till hur vi lär oss och bearbetar information. I denna anda föredrar olika människor olika miljöer när de lär sig eller utför andra engagerande uppgifter. Vissa föredrar en tryckt bok eller en ljudbok. Andra föredrar ett digitalt makerspace eller ett riktigt lab eller ett spel för att testa och förfina individuella färdigheter etc. etc. För att möta den studerande måste du också överväga deras lärmiljö. Detta betyder bland annat i den digitala världen vilken typ av enhet de har och vilket operativsystem. I denna anda, till support för sådana projekt har jag utvecklat ett välfungerande analysverktyg, 6iModellen. Den finns beskriven i min bok Learning Design in Practice for Everybody.

Introduktion till interaktiva böcker design

For better user experience go to the site of the introduction or use it here e.g. by using the full-screen feature:

Interaktiva böcker utvecklade utifrån modern forskning om kognition

I boken The shallow – What the Internet does to our brain går Nicholas Carr djupare in i detta ämne. Utifrån aktuell hjärnforskning framhäver han det faktum att användning av olika verktyg manuella som intellektuella förändrar hjärnans neurologiska struktur. Något som forskare redan på 1800-talet visade, men som under större delen av 1900-talet förnekades av forskarvärlden. Det var inte förrän något decennium före millennieskiftet som man slutligen slog fast att hjärnan slutar aldrig anpassa sig och förändras. Den söker ständigt efter bättre och effektivare metoder för att ersätta de gamla ineffektiva.

PubliceringsLabb för interaktiva böcker!

Vi på eLearningworld Europe AB tog detta under övervägande och skapade Storyteller on eLearningworld där vi nu i en enkel process kan skapa interaktiva böcker att ladda ner och använda i nästan alla datorer, smartphones och tablets, såväl som online. Alla tänkbara funktioner finns tillgängliga för att hjälpa dig utveckla dina berättelser. För att faktiskt möta din publik i sin individuella hemmiljö och deras specifika krav. Läs mer om tjänsterna här

interaQtive books

Exclusive food experiences by Danube and the Black Sea Wines and vineyards of Styria Transylvania Food Experiences Bring Your stories to life Styria a tasteful journey into a magic region