Historien om ett UX Designer team – om att ta ett projekt ett steg längre

Historien om ett UX Designer team – om att ta ett projekt ett steg längre

En gång i tiden fanns det ett UX designer team som fick i uppdrag att designa en effektiv lärplattform för en kund. Kunden ville ha en plattform som inte bara hjälpte användarna att memorera information utan hjälpte dem att förstå orsakssambanden bakom de koncept de lärde sig.

Historien om ett UX Designer-team - om att ta ett projekt ett steg längre

UX Designer team inkluderar Deep Learning

För att utföra denna uppgift vände sig UX-designerna till deep learning. De visste att algoritmer för deep learning kunde känna igen komplexa mönster och samband i data, vilket gör dem till det perfekta verktyget för att identifiera orsakssamband i läromaterialet.

UX-designerna började med att kurera ett bibliotek med läromedel som betonade orsakssamband. De arbetade sedan med att skapa ett intuitivt gränssnitt som skulle tillåta användare att enkelt navigera genom materialet. Designerna visste att om gränssnittet var förvirrande eller svårt att använda, skulle användarna snabbt bli frustrerade och tappa intresset för inlärningsprocessen.

UX Designer team  inkluderar storytelling

Formgivarna visste dock att det inte var tillräckligt att bara presentera information och förvänta sig att användarna skulle ta till sig den. För att verkligen visa begreppen och hjälpa användare att förstå orsakssamband, vände de sig till storytelling.

Formgivarna började skapa engagerande, relaterbara berättelser som flätades samman med läromaterialet. Dessa berättelser hjälpte till att koppla samman begreppen på ett sätt som var lätt för användarna att förstå. Genom att kombinera faktainformation med känslomässigt berättande var det mer sannolikt att användarna memorerade informationen och såg orsakssambandet bakom begreppen.

Designerna arbetade också med att integrera interaktiva element i plattformen. Dessa interaktiva element uppmuntrade användare att engagera sig i materialet och tillämpa sin nya kunskap på verkliga scenarier. Detta bidrog till att stärka deras förståelse av materialet och förbättra andelen som användarna verkligen memorerade.

Till slut lyckades UX-designerna skapa en effektiv lärplattform som betonade orsakssamband och förståelse. Genom att använda deep learning och berättande kunde de skapa en plattform som var engagerande, intuitiv och effektiv. Kunden var nöjd med slutprodukten och användarna var nöjda med lärplattformens användarvänlighet och effektivitet. Bra jobbat!

Att ta ett projekt ett steg längre

En av teammedlemmarna började dock fundera på sätt att ta idéerna med plattformen ännu längre, för att göra den mer engagerande och leverera djup inlärning för användaren, och samtidigt förenkla den ytterligare. Dessa tankar landade i ett uråldrigt format som kombinerades med modern lärande teknik inriktad på interaktionsdesign. Då slutsatsen var att interaktiva böcker verkligen tar lärandet djupare än något annat format för att visa orsakssamband och skapa förståelse. I detta välkända formatet med kapitel, avsnitt och sidor är sannerligen optimerat för lärande och blir till magi när det förstärks med interaktivitet. 

Relaterade stories

En mänsklig superkraft och fördjupande lärande

Lärande Design – En beprövad modell för det Digitala Samhällets Skola

Nya tjänster från B-InteraQtive Publishing

Rådgivning Digital Lärande Design

Rådgivning Digital Lärande Design

Kunskapshantering & Storytelling

interaQtive Books on demand

Klicka för mer information och kontakt

Blogginlägg om tjänsterna: Berättandets konst för Organisatorisk Tillväxt till en ny nivå

Mer om SOE PublishingLab

Services from eLearningworld Europe AB

Soe Publishinglab Learning Centre

FREE Learning Centre for interactive book development and UX design in general. The Learning Centre is open, no registration or login will be required.

Click to find out more 

Klicka för mer information om vårt Learning Centre på vår företagsblogg

Exclusive food experiences by Danube and the Black Sea Wines and vineyards of Styria Transylvania Food Experiences Bring Your stories to life Styria a tasteful journey into a magic region