B-InteraQtive Publishing

Lars Johan Hierta Med egna ord – Självbiografi

Lars Johan Hierta - Med egna ordLars Johan Hierta - Med egna ord

Ur Lars Johan Hierta – Med egna ord – Självbiografi

»Den ena dagen lika som den andra ömsom fjäsad och berömd, ömsom förföljd och hatad, icke blott av makten, utan även av dagens flyktiga opinion, över vars vindkast man satt sig till utkik, hinner man i denna verkningskrets inom kort, ehuru uti en mindre sfär, pröva, vilken sällhet det skänker att leva mitt i världsbullret.»

Lars Johan Hierta

Om boken

Den 31 juli 1845 skrev Lars Johan Hierta följande till vännen K.A Adlersparre: »Jag har alltid funnit högfärden den mest löjliga och stötande av alla mänskliga svagheter.» För denna egenskap var den mörka dimridå som Hierta ständigt stötte på både i polemiken som publicist med Aftonbladet och som ledamot i styrande församlingar, liksom som entreprenör. Högfärden som främst hörde den gamla överklassen till. De som alltmer desperat stred mot liberaliseringen av Sverige och där Lars Johan Hierta tillhörde deras främsta antagonister. Han som genom denna livsgärning kom att beskrivas som »den moderna humanitetens förnämste målsman i vårt land». Och som mer än andra »bidragit till en ökad mildhet i lagar och seder».

Inte minst var detta märkbart när han blev den kraftfullaste motorn för införandet av den moderna tryckfrihetsförordningen. Förvisso beslutades och nedpräntades denna grundlag redan 1809. Men med mängder av motstånd och hinder på vägen. Så kom tryckfrihetsförordningen egentligen inte att fullt ut omsättas i praktiken förrän på 1830-40-talen. Detta då mycket tack vare Lars Johan Hiertas envisa kamp genom sitt Aftonblad. Liksom att förhindra alla försök till inskränkningar och motstånd i rikets styrande församling. De ultrakonservativa regeringsföreträdarnas återkommande hämndförsök lät inte vänta på sig.

Men låt oss inte fördjupa oss i detta här. Många har skrivit mycket och intresseväckande om Lars Johan Hierta och hans många järn i elden. Låt oss istället låta yttrandefrihetens främste försvarare under 1800-talet Med egna ord berätta fritt om sin kamp, motgångar såsom framgångar. Denna bok är till för alla som är intresserade av Sveriges historia, nutid och framtid. För den är skriven av mannen som mer än andra lade grunden till moderniseringen av landet. Den utges i en uppbrottstid snarlik den han själv levde i.


Om nyutgåvan

  • Titel: Lars Johan Hierta – Med egna ord – Självbiografi och utvalda texter
  • Författare: Lars Johan Hierta
  • Förord av den samtida författaren Karl Kullberg och förläggaren Harald Wieselgren
  • Redaktör och nyredigering: LarsGöran Boström
  • Omslag och formgivning: ZoeArt
  • ISBN: 978-91-88289-07-0 (ebok)
  • ISBN: 978-91-88289-06-3 (tryckt)

Om författaren och hans omvärld

Förläggaren Harald Wieselgren om Lars Johan Hierta:

»Med oförtröttad iver, med aldrig svikande uthållighet har Lars Johan Hierta från sin ungdom, till dess hans krafter bröts av åldern, kämpat för att göra våra grundlagar till en sanning i vår nations liv och för att åt detta liv erövra former, vilka bättre än ståndsrepresentationen kunde svara mot sin uppgift att vara ett uttryck av folkets, icke av ämbetsmännens önskningar. Höljd av smälek från alla de munnar vilka fann sig väl i det bestående, ävensom från dem, vilka endast se felen i en väldig kämpes framfart och för dessas skull ej kunna få sikte på hans mål, har Lars Johan Hierta icke mindre varit prisad av både kompetenta och inkompetenta röster.

Men, framför allt, han har med fosterländskt nit och personlig framgång fört den svenska samhällsutvecklingens fana under årtionden, och han har, efter det han grundat en inflytelserik periodisk press. Om vilken man i vårt land före honom icke hade någon aning. Efter det han nödgat rikets få stora att akta omdömet hos rikets många små, efter det han fått bevittna lagbundenhetens inträngande i samhällsmedvetandet och ståndsrepresentationens upphörande på laglig väg, fått som ålderspresident anföra den ena av Sveriges folkvalda kamrar.»

Vid sidan av sitt arbete som riksdagsledamot och publicist startade också Lars Johan Hierta ett flertal andra företag. Han var bland annat den som först började tillverka stearinljus med framgång i Sverige, och framgången har fortsatt fram till idag. Liljeholmens stearinljusfabrik, idag med säte i Oskarshamn, är idag marknadsledande inom sitt område. När Hierta började tillverka stearinljus var redan Aftonbladet Sveriges största tidning, precis som idag.


Provläs Lars Johan Hierta Med egna ord kostnadsfritt här och köp boken och eboken

Smakprovet nedan laddas ner kostnadsfritt. Det innehåller ett kort förord till boken och kapitlet som innehåller själva upptakten till grundandet av Aftonbladet, de direkta orsakerna och samhällsandan etc. Klicka här för att ladda ner ett smakprov från boken i epub-format

Köp eBoken här! Google Play Books | Apple iBooks store | Bokus | AdlibrisBokon | Dito | BiQStore

Köp den tryckta inbundna boken här! Bokbörsen | Bokus | Adlibris | AkademibokhandelnBook Outlet | BiQStore


Citat

Lars Johan Hierta om upptakten till sitt livsverk:

»Jag har talat om detta därför att intrycket av de uppenbarelser vartill jag här fick vara vittne, var så överväldigande att det väckte en brinnande håg att möjligen även kunna verka något för fosterlandets sak inom det offentliga livet. Något som dittills varit mig alldeles främmande, och sedermera bestämde mitt val av min huvudsakliga levnadsbana.»

 

 

Lars Johan Hierta Med egna ord - Självbiografi
iqcomheader2 1

Ur Lars Johan Hierta - Med egna ord - Självbiografi

URL: https://interaqtive.com/sv/lars-johan-hierta-med-egna-ord/

Författare: Lars Johan Hierta

Kommentarer är stängda.

Exclusive food experiences by Danube and the Black Sea Wines and vineyards of Styria Transylvania Food Experiences Bring Your stories to life Styria a tasteful journey into a magic region