Nästa generations eböcker

Vår bokproduktion

Bokutvecklingstjänster

Vi gör din bok interaktiv
-Utveckling av interaktiva böckerna på vår plattform SOE PublishingLab
-Manuskript-produktion
-Tryckta böcker produktion
-Distribution och marknadsföring

Nästa generations eböcker

Nästa generations eböcker i form av interaQtive books erbjuder en optimerad interaktion design för läsaren.
Aktiverande
Engagerande
Inspirerande
Lärande

Gränsfararebloggen med 360 graders seriemagasin

Gränsfararebloggen med samhällsnära berättande med utgångspunkt från böckernas värld. Bloggen innehåller även 360 graders seriemagasin, ett koncept vi håller på att utveckla.

BiQStore

Köp våra böcker i BiQStore, betala via PayPal eller kreditkort.
Våra Interaktiva BöckerVÅR BOKUTGIVNING

NYA TITLAR UNDER PRODUKTION


En kulinarisk Resa genom Thessalien - med Augmented Reality funktioner

En fransman i Stockholm 1844-45 - illustrerad och med ljud

A Frenchman in Stockholm 1844-45 - illustrated and with audio

Bordertraveller stories (översättning av Gränsfarare) with audio

Read.Listen.Interact in interaQtive Books with engaging gamified features - title: Oliver Twist and many more Read.Listen.Interact-titles are on the way

Fler titlar är under planering, presenteras inom kort!