B-InteraQtive Publishing

Lärande Design – Rådgivnings & Utvecklingstjänster

Empower HumansAdapting Data and administrative text to Human PrerequisitesA wealth of information creates a poverty of attentionTransform data and Administrative text

  • 34 års samlad erfarenhet av digitalt lärande inom undervisning, pedagogik och utveckling
  • Utvecklat plattformen SOE PublishingLab där vem som helst kan skapa interaktiva böcker
  • Ett flertal utvecklingsprojekt för onlinekurser och ointeraktiva böcker genomförda
  • Certifierad inom Artificiell Intelligens
  • Certifierad inom dataetik

Rådgivning Digital Lärande Design

Lärande Design - Rådgivnings & UtvecklingstjänsterVi erbjuder rådgivning utifrån 34 års samlad erfarenhet av digitalt lärande inom pedagogik, utveckling, resultatuppföljning, praktisk erfarenhet som onlinelärare och blended learning. Där LarsGöran Boströms två böcker i ämnet fungerar som en god utgångspunkt för utveckling av digitalt lärande. I synnerhet den senaste, Learning Design in Practice for Everybody, är fortfarande en synnerligen aktuell beskrivning av teknikutveckling och projekthantering för effektivt lärande. 

Därtill att använda storytelling som ett kraftfullt verktyg för att förstå och utveckla organisationer, skapa meningsfulla kontakter, främja samarbete, skapa drivkraft för organisatorisk tillväxt, liksom ledarskapsutveckling. Läs mer här | Bloggpost

Annan aktuell information och analyser om digitalt lärande finner du på elearningworld.se och elearningworld.eu där det publiceras nya artiklar varje vecka. Kontakta oss gärna i formuläret nedan för mer information.

Kunskapshantering

Utveckling

 

Vi hjälper till att utveckla din organisations kunskapshantering med best practices, utveckling och implementering. Vi skapar kompletta system för din organisation, utifrån 15 års erfarenhet, som inkluderar utvecklingen av SOE PublishingLab. Vi erbjuder även konsulttjänster för förbättring av delar av ditt kunskapshanteringssystem. Liksom att hjälpa till med kunskapshanteringen i ditt system.

Hjälper organisationer att dra nytta av och integrera Artificiell Intelligens (certifierad) för ökad effektivitet, förbättrad kunskapshantering och etiska överväganden (certifierad inom dataetik) etc.

Hjälper människor att hantera och utveckla sin kompetens på en arbetsmarknad med ökande komplexitet.

Utför även olika former av utredningarbete.

Kontakta oss gärna i formuläret nedan för mer information.

interaQtive Books on demand


interaQtive BooksInteraktiva Digitala Böcker strukturerad i bok-kapitel-sidor med integrerade interaktiva funktioner inklusive gamification eller tryckta böcker med interaktiva funktioner som överbryggas med AR-teknik. Där användaren eller iReader kan använda boken on- och offline i de flesta operativsystem som Android, Chrome OS, iOS, MacOS och Windows. Kontakta oss gärna i formuläret nedan för mer information.

 

 

 

 

 

Kontakta oss gärna för mer information


Exclusive food experiences by Danube and the Black Sea Wines and vineyards of Styria Transylvania Food Experiences Bring Your stories to life Styria a tasteful journey into a magic region