Interaktifierade böcker – integrerat berättande och lärande

Interaktifierade böcker – integrerat berättande och lärande

Interaktifierade böcker – integrerat berättande och lärandeAtt kunna använda flera sinnen än ögonen för att bara läsa är en av de främsta fördelarna med interaQtive böcker. Eller, varför inte använda interaktiva funktioner för att träna läsförståelse? Den interaktiva boken fungerar mycket väl för både berättande och lärande.

Ljud, video och bilder integrerade med en mångfald av interaktiva funktioner och layouter som samverkar. Denna integrerade aktiverande multimedia miljön leder till en förbättrad och mer inspirerande upplevelse för iReader.

Bokdesigners / författarens uppgift blir därför att bestämma vilken medieform som är den mest effektiva för varje avsnitt i boken, och i nästa steg vilka interaktiva funktioner som ska integreras. Med vår Storyteller On Demand-tjänst hjälper vi dig att optimera din bok med dessa förstärkande funktioner efter din boks unika förutsättningar.

Integrerad aktiverande multimedia

Bygg ett avsnitt med en videoberättelse där du som författare kan inkludera flervalsfrågor, ordspel, länkar, sammanfattningar och mycket annat inne i videoberättelsen. Eller helt enkelt göra det möjligt för iReader att lyssna på texten antingen med mänsklig röst eller AI Storyteller.

Eller låt iReader besvara frågor muntligt där interaQtive-boken utvärderar och ge omedelbar feedback till svaren. Eller vänd på konceptet och låt iReader lyssna på en text och uppgiften är att skriva vad som sägs och sedan få omedelbar feedback om detta arbete. Det här är bara ett fåtal av en mångfald av funktioner som berör multimedia i interaQtive böcker.

Ditt manus

Du har en berättelse och du vill förstärka den ännu mer för att förbättra läsarnas upplevelse. InteraQtive Books ger här massor av möjligheter med sina cirka 30 grundläggande interaktiva funktioner med mängder av tillgängliga kombinationer. Interaktiva funktioner som leder din berättelse till en ännu högre nivå, samtidigt som den förvandlar läsaren till en iReader. En upplevelse som inte bara betyder aktivering som i traditionella bokformat utan också där läsaren agerar. Bra berättelser och texter för lärande är fängslande. En interaQtive Book leder läsaren ett eller två steg ännu längre för att bli än mer integrerad i berättelsen.

Funktioner för berättande och lärande

Att förbättra bokens “berättelsevägar” med interaktiva funktioner erbjuder många möjligheter. Det kan vara allt från en encyklopedilänk till en förklaring av en term i texten. Till att fullständigt interaktifiera vägar genom boken där berättelsen / texten är integrerad i de interaktiva funktionerna, i de flesta fall, olika funktioner för olika avsnitt av boken. Men medelvägen, där interaktiva funktioner bildar avsnitt inne i texten är fortfarande den vanligaste för berättande och lärande.

Vilken layout ska du välja?

Det beror på berättelsen / texten, målgrupp och syftet med boken. För att förstärka engagemanget ännu längre kan författaren använda gamifierade mekanismer som är integrerade i och arbetar med de interaktiva funktionerna.

Hur man använder interaktiva berättelsevägsfunktioner

De interaktiva berättelsevägarna i boken kan vara en sammanfattning i böcker för lärande genom ett memoryspel eller sammanfattningsfunktionen. Det kan inkludera en virtuell tur runt t.ex. en stad där berättelsen äger rum med läsaren som navigatör. Det kan vara en simulering där t.ex. iReader kan använda olika vägar i berättelsen, till exempel för att författaren vill testa olika slut på boken, eller låta iReader välja slut själva.

Dessa är bara tre exempel på massor av möjliga interaktiva berättelsevägar i interaQtive Books. Exempel på det som har nämnts ovan kommer inom kort att publiceras I interaQtive book-formatet. Detta inkluderar vårt 360 degrees comics koncept där den första episoden av IN:D>Valley inom kort lanseras, och inom vårt koncept för ungdoms- och barnböcker, utvecklas nu den första interaQtive book i SOE PublishingLab.

lgbscetchFörfattad av
LarsGöran Boström

Exclusive food experiences by Danube and the Black Sea Wines and vineyards of Styria Transylvania Food Experiences Bring Your stories to life Styria a tasteful journey into a magic region