Sommarläsning! Samhällsnära berättande för den historieintresserade

Sommarläsning! Samhällsnära berättande för den historieintresserade

Äntligen sommarläsning! Vi erbjuder följande böcker under sommaren till nedsatt pris från 1800-talets mest insiktsfulla författare, Karl Kullberg.

En reseskildring från Europa 1842 - ebok och inbunden En sommar i Småland

I Google Play Books finner den historieintresserade läsaren ”En sommar i Småland” och ”En reseskildring från Europa 1842” för nedladdning. Böckerna finns även i tryckt inbundet format i förlagets egen butik BiQStore. Sommarläsning inom kategorin samhällsnära berättande!

 

En sommar i SmålandEn sommar i Småland

Småland 1846, missväxten tär hårt särskilt på de svagaste i bondesamhället, medan andra skrupulöst försöker sko sig på olyckan. Missväxten består likväl inte bara i att skördarna slår fel och svältens obarmhärtighet breder ut sig. Utan även i att ett ålderdomligt samhällssystem med accelererande hastighet börjar vittra sönder. Samtidigt som endast vaga konturer av det som skall komma i dess ställe skymtar fram. En liknande epok som den vi idag befinner oss i. Klicka här för mer information om boken och köp: Ebok i Google Play Books | Inbunden tryckt bok i BiQStore

En reseskildring från Europa 1842 - inbundenEn reseskildring från Europa 1842

År 1842 begav sig författaren och journalisten Karl Kullberg för första gången ner på den europeiska kontinenten. Han beskriver känslan på följande sätt:

”Det är med en egen känsla man för första gången sätter foten på främmande mark, som sådan vill jag inte räkna det natursköna Seeland och det gästvänliga Köpenhamn. Man finner sig så isolerad, mera till följd av inre kombinationer, än genom de omgivande föremålens mot hemmet kontrasterande natur.”

Den mentala isolationen bryts dock snabbt och han börjar med sin skarpa känsliga blick undersöka de städer och platser han finner längs sin väg, och med goda kunskaper i tyska, franska och engelska, ta del av lokalbefolkningens kynnen och föreställningar. Men även storpolitikens förgrundsgestalter blir föremål för Kullbergs högst personliga men samtidigt insiktsfulla betraktelser. Han anlöper Travemünde med det svenska ångfartyget Gauthiod en vacker vårafton i maj 1842. Därefter besöker han Lübeck, Hamburg, Berlin, Dresden, Prag, München, Alperna, Lausanne, Milano och Paris. Klicka här för mer information om boken och köp: Ebok i Google Play Books | Inbunden tryckt bok i BiQStore

Exclusive food experiences by Danube and the Black Sea Wines and vineyards of Styria Transylvania Food Experiences Bring Your stories to life Styria a tasteful journey into a magic region