Nytt format för barn- och ungdomsböcker är under utveckling

Nytt format för barn- och ungdomsböcker är under utveckling

Nytt format för barn- och ungdomsböcker är under utveckling

Efter sommaren lanserar vi ett nytt förbättrat och spännande format för barn- och ungdomsböcker. Det fokuserar på utveckla berättande och lärande, och därutöver individuellt eller/och kollaborativt öka inspiration and motivation. Det nya barn- och ungdomsboksformatet utvecklas på SOE PublishingLab-plattformen.

Interaktiva böcker med Gamification snart Augmented Reality

Exclusive food experiences by Danube and the Black Sea Wines and vineyards of Styria Transylvania Food Experiences Bring Your stories to life Styria a tasteful journey into a magic region