B-InteraQtive Publishing

Lärande Design – Kodningens Pedagogik & Media Kompetens

Lärande Design – Kodningens Pedagogik & Media Kompetens
Lärande Design - Kodningens Pedagogik & Media Kompetens

 

För utbildning och vidareutbildning av lärare

Interaktiv pedagogik anpassad till det digitala samhällets förutsättningar och utveckling  

Ny boktitel på väg i interaktivt format!

Partners till detta projekt sökes!

Innehåll

Digital medieanalys och kompetens i praktiken

Interaktiva böcker för lärande i praktiken

Kodningens pedagogik i praktiken

Användning av gamification i lärande

Och mycket annat …