Lärande Design – Kodningens Pedagogik & Media Kompetens

Lärande Design – Kodningens Pedagogik & Media Kompetens
Lärande Design - Kodningens Pedagogik & Media Kompetens

 

 

 

 

 

Publiceras inom de närmaste månaderna i en svensk och en engelsk version för lärarutbildning på alla nivåer och fortbildning. Learning Design -pedagogy of coding & media literacy Publiceras inom de närmaste månaderna i en svensk och en engelsk version för lärarutbildning på alla nivåer och fortbildning.

Comments are closed.