Learning Design in Practice for Everybody av LG Boström

Om boken

Lärande är en utmaning. Att designa en fungerande lärmodul är än mer utmanande. Det är som en rörlig konstart med ett väldefinierat syfte och mål. Denna bok är avsedd att fungera som en praktisk guide för att förbättra dina förutsättningar för framgångsrika Learning Design projekt. Den innehåller fyra delar, där den första delen är en introduktion till learning design, och inkluderar också de senaste trenderna inom området. Sedan byggs kunskaper och färdighet successivt upp genom att beskriva verktyg att använda för empatisk individcentrerad och effektiv Learning Design. Till att i den tredje delen beskriva 6i-modellen och hur du använder den i praktiken. 6i-modellen innehåller i grunden sex stadier och vägledning för att designa högkvalitativa lärmoduler och fungerar därtill väl för de flesta former av kreativa projekt. Den sista delen av boken är inriktad på dagens och framtida förutsättningar för Dig som verksam Learning Designer.

Fokus är riktat mot eLearning, men inte i dess traditionella mening, då e:et numera står för experience inte electronic som förut. Eftersom den gamla kampen mellan digitalt och traditionellt lärande har förlorat sin mening i en individcentrerad approach till Learning Design.

Utöver detta och för att förbättra den visionära kraften, är några av Leonardo da Vincis tidlösa designidéer drivande  i boken, som avslutas med sexton design koder av mästaren för att ge ytterligare vägledning för ditt arbete.

Klicka här för ett kostnadsfritt smakprov av boken!

Slutligen, då ett av många budskap i boken är att Learning Design är en fortgående process, så återfinns en femte del av boken, vilken består av en ny sektion på eLearningworld om Learning Design. Här kommer interaktivt innehåll, stories, analyser och sponsrat innehåll som berör ämnesområdet att publiceras, för mer information klicka här.


 • Titel: Learning Design in Practice for Everybody
 • Författare: LarsGoran Bostrom
 • Medförfattare: Leonardo da Vinci
 • Omslag och design: ZoeArt
 • Språk: Engelska
 • ISBN: 978-91-88289-10-0 (ebok)
 • ISBN: 978-91-88289-09-4 (tryck)

Innehållsförteckning

CONTENTS

 • Learning design #the-Challenge
 •  70/20/10
 •  Invisible Learning Design
 •  Learning Design for the Eye – More than visual
 •  Designing for the Ear – To play with the Mind
 •  The Magic of Touch
 •  Design Thinking in a digital world
 •  Mobility and organisation
 •  Talents and tests

 

 • Learning-Design-Tools for #Learning-Experiences
 • Makerspace Lab
 • Rapid Learning design
 • Publishing 4.0
 • Learning by Doing design
 • Gamification
 • Virtual Reality
 • Augmented Reality
 • 3D-Printing
 • Analytics for learning design

 

 • Learning Design in practice #6iModel
 • Design Thinking vs linear traditional project models
 • 6i Model in Brief
 • 6i in Action
 • Sum of its parts – Trapdoors

 

 • The Learning Designer #Opportunities
 • To be a Learning Designer
 • Blockchain technology in Education
 • To be an Interactive Storyteller
 • To Sum Up
 • Leonardo´s Design Thinking Code
 • Sources

Om författaren

LarsGöran Boström har tretton års erfarenhet av modern Learning Design, vilket bl a inkluderar on demand-projekts för olika organisationer liksom utveckling av applikationer för utbildningmarknaden. Han är även grundaren till eLearningworld Europe AB som erbjuder tjänster inom detta område och B-InteraQtive Publishing som publicerar tryckta böcker, eböcker och interaQtive books. Intresserad av kontakt connect on Linkedin och/eller följ mig på Twitter. Intresserad av en föreläsning eller workshop inom Learning Design? Klicka här för information på svenska

 


Återförsäljare & smakprov av eboken!

Bokus | Akademibokhandeln | Book Outlet  | Adlibris | BiQStore


Reading sample (.epub download): Click here for reading sample of the book!

eBooks: Kobo | Redshelf | Google Play Books | Barnes & Noble | Odilo.es | Ciando | Gardners.com | CNPeReading |  Bokon | Dito | Bokus | BiQStore


Video introduktion