Om böcker som lyssnar och talar

Om böcker som lyssnar och talar

Om böcker som lyssnar och talarVi har tagit dessa ord bokstavligen när vi utvecklade våra interaQtive books. Det är verkligen böcker som lyssnar och talar. Genom att ge boken interaktiva funktioner och göra den anpassningsbar till iReader (användaren). Med huvudsyftet att erbjuda iReader en uppslukande upplevelse av berättande och lärande. Detta är själva grundvisionen för interaQtive Books och att använda interaktiva funktioner i traditionella bokformat. Endast din kreativitet sätter gränsen för vad som kan åstadkommas. För att använda Umberto Ecos ord:

“To read fiction means to play a game by which we give sense to the immensity of things that happened, are happening, or will happen in the actual world. By reading narrative, we escape the anxiety that attacks us when we try to say something true about the world. This is the consoling function of narrative — the reason people tell stories, and have told stories from the beginning of time.”

Umberto Eco, Six Walks in the Fictional Woods

Storyteller on demand

interaQtive books

Skapade i SOE PublishingLab

Exclusive food experiences by Danube and the Black Sea Wines and vineyards of Styria Transylvania Food Experiences Bring Your stories to life Styria a tasteful journey into a magic region