Den avgörande kraften i interaktiva böcker – kostnadsfritt kapitel om Learning by Doing Design

Den avgörande kraften i interaktiva böcker – kostnadsfritt kapitel om Learning by Doing Design

Att mer aktivt kunna sammanföra teori och praktik är i grunden den viktigaste kraften i interaktiva böcker. Eftersom du kan beskriva en teori på en sida och på nästa testa den direkt i praktiken i en simulering eller någon annan form av funktionsrik interaktiv övning. Det fungerar både för att förbättra färdigheter, utföra verkliga arbetsuppgifter samt förbättra ditt minne genom att omsätta en teori i praktiken. Charles F. Kettering skrev:

“Det finns ingen krigföring mellan teori och praktik. Men teori utan praktik är inte till någon nytta.”

Den avgörande kraften i interaktiva böcker - kostnadsfritt kapitel om Learning by Doing Design

Då det interaktiva bokformatet dramatiskt förbättrar aktivt och reaktivt lärande, aktiverar och integrerar det iReader mycket mer i berättelsen eller innehållet än traditionella format. Nedan följer en gratis introduktion till Learning by Doing Design, den innehåller bland annat följande perspektiv vid sidan av interaktiva övningar.

Perspective I: Driving forces of the new dimension

Perspective II: Theory and practice

Perspective III: Shift from broadcasting pedagogy

How to build a learning lab


Exempel på en tryckt bok med kraften i interaktiva böcker

En fransman i Stockholm 1844-45

Läs mer om interaktiviteten i boken här

Våra interaktiva böcker utvecklas här

Klicka här för att läsa mer om boken