Den avgörande kraften i interaktiva böcker – kostnadsfritt kapitel om Learning by Doing Design

Den avgörande kraften i interaktiva böcker – kostnadsfritt kapitel om Learning by Doing Design

Att mer aktivt kunna sammanföra teori och praktik är i grunden den viktigaste kraften i interaktiva böcker. Eftersom du kan beskriva en teori på en sida och på nästa testa den direkt i praktiken i en simulering eller någon annan form av funktionsrik interaktiv övning. Det fungerar både för att förbättra färdigheter, utföra verkliga arbetsuppgifter samt förbättra ditt minne genom att omsätta en teori i praktiken. Charles F. Kettering skrev:

“Det finns ingen krigföring mellan teori och praktik. Men teori utan praktik är inte till någon nytta.”

Den avgörande kraften i interaktiva böcker - kostnadsfritt kapitel om Learning by Doing Design

Då det interaktiva bokformatet dramatiskt förbättrar aktivt och reaktivt lärande, aktiverar och integrerar det iReader mycket mer i berättelsen eller innehållet än traditionella format. Nedan följer en gratis introduktion till Learning by Doing Design, den innehåller bland annat följande perspektiv vid sidan av interaktiva övningar.

Perspective I: Driving forces of the new dimension

Perspective II: Theory and practice

Perspective III: Shift from broadcasting pedagogy

How to build a learning lab


Exempel på en tryckt bok med kraften i interaktiva böcker

En fransman i Stockholm 1844-45

Läs mer om interaktiviteten i boken här

Våra interaktiva böcker utvecklas här

Klicka här för att läsa mer om boken

Exclusive food experiences by Danube and the Black Sea Wines and vineyards of Styria Transylvania Food Experiences Bring Your stories to life Styria a tasteful journey into a magic region