Teman för inspirationsföreläsningar och workshops

Learning Design in Practice for Everybody
Gränsfarare – Det öppna samhället och dess fiender

Bakgrund:

B-InteraQtive Publishings traditionella bokutgivning fokuserar i hög grad på uppbrott, samhälleliga och personliga, och konsten att lära av historien utan att bli kvar i den. Med denna utgångspunkt, där jag, LarsGöran Boström har fungerat som redaktör och stått för nyredigeringen av tre titlar och är författare till novellsamlingen Gränsfarare hämtar jag för dessa föreläsningar inspiration från renässansen liksom övergången till industrisamhället på 1800-talet, samt enskilda händelser genom historien. Berättelsen landar sedan i nutid utifrån något eller några av ovanstående teman.

Mer om dagens och framtidens lärande, entreprenörskap, teknikutveckling och allmänna samhällsutveckling finns på vår mediewebbplats www.elearningworld.eu.

Teman:

 

Learning Design in Practice for Everybody

Vi erbjuder inspirationsföreläsningar och workshops utifrån den nya boken Learning Design in Practice for Everybody författad av LarsGöran Boström som har 13 års erfarenhet från området. Kontakta oss gärna via formuläret nedan.


Gränsfarare – Det öppna samhället och dess fiender

Inspirationsföreläsningar utifrån vår utgivning.

I det digitala samhället som är under utveckling ger de gamla hierarkierna plats för en nätverksstruktur. Här väljer individer själv vilka nätverk man vill tillhöra och tack vare webben spelar den geografiska positionen allt mindre roll. Denna utveckling mot mer öppenhet, mer gränslöshet, har fiender, ofta människor, organisationer och institutioner som skaffat sin maktposition i det gamla industrisamhället, där samma fenomen gjorde sig gällande vid övergången mellan det gamla bondesamhället och industrisamhället på 1800-talet. Utifrån vår bokutgivning på området och andra böcker från dessa uppbrottstider för jag som i grunden är statsvetare en dialog och berättelse om nationalism kontra internationalism, öppenhet kontra slutenhet, humanism kontra förtryck etc.

Om mig:

Novellsamlingen som nämndes ovan är min andra utgivna bok, där den första var en populärvetenskaplig handbok om eLearning som kom ut 2011 med titeln Lärande för alla sinnen. Idag sex år senare är den huvudsakligen en historisk exposé om 2000-talets första decenniums lärande med hjälp av teknik. I grunden har jag en pol.mag med Europainriktning från Stockholms Universitetet att falla tillbaka på, som innehåller förutom statsvetenskap även en betydande del medie- och kommunikation liksom ekonomisk historia. Därefter har jag arbetat med utveckling, nyhetsförmedling och försäljning av digitalt lärande och utgivning av digitala läromedel.

Följ gärna mitt skrivande på Gränsfararebloggen och www.elearningworld.eu, liksom på Twitter och Facebook och Google+.

Kontakta oss för mer information via formuläret

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

För att undvika spam, hur mycket är:

SaveSave

SaveSave

Comments are closed